ร่วมงานกับเรา  » ​ ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน​

เงินเดือน
 • ** 12,000 - 15,000 (หลังผ่านงาน 3 เดือน พิจารณาปรับเงินเดือนตามความสามารถ) **

รายละเอียดงาน​
 • ควบคุมเครื่องจักรประเภทเครื่องขึ้นรูปโลหะ ประเภท Cold Forming Machine เช่น Parts Former, Cold Header
 • สามารถเซ็ตอัพ Mold-Die สำหรับผลิตงานกรณีเปลี่ยนชนิดงานในการผลิต
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและแก้ไขชิ้นงานเมื่อไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน
  *** เมื่อทำงานผ่าน 3 เดือน จะพิจารณาปรับเงินเดือนเป็น 25,000 - 35,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถการทำงาน) ***

คุณสมบัติผู้สมัคร​
 • เพศชาย
 • อายุ 30-40 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี กับการทำงานในการคุมเครื่องขึ้นรูปโลหะ ประเภท Cold Forming Machine เช่น Parts Former,Cold Header
 • สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพชิ้นงานได้ดี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 - ปวช. ปวส. ปริญาตรี (สาขาช่างกล , ช่างไฟฟ้า , ช่างยนต์)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ , ทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดทดสอบได้
 • มีความอดทน คล่องแคล่วในการทำงาน มีความกะตื้อรือร้น มีความรับผิดชอบ

สวัสดิการ​
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่งพนักงาน
 • ยูนิฟอร์ม ฯลฯ

 

         

ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 96, ต.ประชาธิปัตย์,
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, 12130, ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2516-9823-5
แฟกซ์ : +66(0) 2516-9385, +66(0) 2516-9826
อีเมล : trading@sanko.co.th
เว็บไซต์ : www.sanko.co.th
SANKO TECHNO : www.sanko-techno.co.jp