ร่วมงานกับเรา  »  สมัครงาน

ใบสมัครงานออนไลน์

** กรุณากรอกข้อมูลของท่าน **
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :*
เพศ :
เพศหญิง
เพศชาย
คำนำหน้าชื่อ :
นาย
นาง
นางสาว
ชื่อ-นามสกุล :*
เลขบัตรประชาชน :
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด :
อายุ (ปี) :
ส่วนสูง (ซม.) :
น้ำหนัก (กก.) :
วุฒิการศึกษา :*
โทรศัพท์มือถือ :*
E-mail :
ข้อความเพิ่มเติม :

ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 96, ต.ประชาธิปัตย์,
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, 12130, ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2516-9823-5
แฟกซ์ : +66(0) 2516-9385, +66(0) 2516-9826
อีเมล : trading@sanko.co.th
เว็บไซต์ : www.sanko.co.th
SANKO TECHNO : www.sanko-techno.co.jp