​​
บริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย พุก รูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มายาวนานกว่า 30 ปี
โดยได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) และ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมคุณภาพมาตรฐาน มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015) ซึ่งทำให้
สินค้าของบริษัทได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

      

เนื่องด้วยบริษัทได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของลูกค้าในการนำสินค้าของบริษัทไปใช้งาน จึงให้
ความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ การคัดสรรวัตถุดิบที่
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและสามารถ
รองรับการผลิตในปริมาณที่สูง ก่อนจัดลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ซึ่งในแต่ละขั้นตอนดัง
กล่าวจะมีฝ่ายตรวจสอบ คอยตรวจสอบคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้น
ที่ทางบริษัทประกอบนั้นมีคุณภาพที่สูงและได้มาตรฐาน
 

ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 96, ต.ประชาธิปัตย์,
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, 12130, ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2516-9823-5
แฟกซ์ : +66(0) 2516-9385, +66(0) 2516-9826
อีเมล : trading@sanko.co.th
เว็บไซต์ : www.sanko.co.th