พุกปลั๊กในตราซันโก (GT-TYPE)

SANKO DROP-IN LIB ANCHOR (GT-TYPE)

คุณลักษณะพิเศษ
  1. สามารถใช้งานร่วมกับbolts และ threaded rods ได้ทุกๆความยาว
  2. สามารถเจาะรูความลึกให้เท่ากันกับตัวพุก สำหรับพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน หรือเจาะลึกกว่าตัวพุกเพื่อฝังเข้าไปในคอนกรีตที่ลึกขึ้นได้
  3. ด้วยลำตัวพุกที่สั้นและ ปีกที่ขยายออก ทำให้พุกชนิดนี้สามารถติดตั้ง ในรูเจาะที่ตื้นหรือลึกได้
  4. โดยตัวพุกจะถูกติดตั้ง(และขยายเต็มที่) เมื่อบ่าของเครื่องมือติดตั้งสัมผัสกับพุก


 

รายละเอียด

APPLICATIONS

Hanging insulated boiler pipe, pipe system, blower, heater, conduit and etc.


เครื่องมือติดตั้ง

Code Anchor Size
HT-3030 GT-3030