พุกเคมี ตราซันโก (อีพ็อกซี เรซิน อีอาร์-40W)

SANKO EPOXY RESIN (ER-40W)

รายละเอียด

สูตรของพุกเคมีซันโกได้ถูกออกแบบเพื่อให้มีแรงยึดเหนี่ยวสูงและแข็งตัวไว สามารถใช้ได้ทั้งในพื้นคอนกรีตซีเมนต์, หิน และอิฐ พุกเคมีสูตร ER-40 มีกลิ่นของวัตถุดิบอ่อนๆ ข้อดีของ ER-40W ที่แตกต่างจาก ER-36 คือสามารถใช้ได้ในบริเวณที่ชื้นหรือน้ำขัง และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน ควรทำความสะอาดรูเจาะทุกครั้งก่อนฉีดพุกเคมีลงไป

  • อีพ็อกซี่จะไม่หดตัวเมื่อแข็งตัวเต็มที่
  • เหมาะสำหรับการใช้กับสภาพอากาศร้อนชื้น
  • มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักได้สูง
  • ไม่ทำให้คอนกรีตแตก
  • สามารถใช้กับรูที่เจาะด้วย Diamond drill
  • ใช้งานและติดตั้งง่าย สามารถใช้ได้ทั้งในแนวตั้งและ แนวนอน
  • เก็บได้นานในที่อุณหภูมิห้องปกติ
  • หากใช้งานไม่หมดสามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ ตัวอีพ็อกซี่จะไม่แข็งตัวในหลอด
  • สามารถใช้ได้กับทุกขนาดของรูเจาะ ช่วยลดปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
  • ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างการใช้งาน

- งานเชื่อมต่อพื้น ,ผนัง หรือคาน

- งานเชื่อมต่อเติมเสา

- งานซ่อมแซมโครงสร้าง

- งานต่อเติมบันได

- ติดตั้งเครื่องจักร

- ชั้นวางสินค้า

- งานไม้

- เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง

 

วิธีการประกอบปืน

ข้อมูลด้านเทคนิค

เวลาเซ็ทตัวของเคมี

A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e