You are here: ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแน่งงานที่รับสมัคร

 

จำนวน 10 ตำแหน่ง อัตราจ้าง รายเดือน

คุณสมบัติ

* เพศชาย

* อายุ  23-36 ปี

* วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวช ,ปวส

* ยื่นใบสมัครได้ที่บริษัท

สวัสดิการ

* รถรับ-ส่ง

* อาหารราคาประหยัด

* เบี้ยขยันรายเดือน/ปี

* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

* ค่ารักษาพยาบาล

* ชุดยูนิฟอร์ม

* ค่าเดินทาง/ที่พักอาศัย

* ประกันชีวิต/ประกันกลุ่ม